Khoa Tiếng Anh được thành lập vào tháng 4/2020, tiền thân từ Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Duy Tân là địa chỉ uy tín dành cho các bạn trẻ yêu thích ngành học này.

Chương trình Đào tạo

Tuyển Sinh

Tin tức

Đại học Duy Tân công bố Điểm chuẩn Trúng tuyển Đại học năm 2021

Tháng Tám 5, 2021
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học (ĐH) Duy Tân thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2021 cho phương thức Xét tuyển theo kết quả học tập (Học bạ)...

Cơ sở vật chất

A - Z Sitemap /
Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.