star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tuyển sinh

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Mã ngành: 7220201 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Anh 2.Sử, Văn, Anh 3. Văn, Địa, Anh 4. Toán, Lý, Anh 1. Toán, Văn, Anh 2. Sử,...

Tiếng Anh Du Lịch

Mã ngành: 7220201 Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG: 1. Toán, Văn, Anh 2.Sử, Văn, Anh 3. Văn, Địa, Anh 4. Toán, Lý, Anh 1. Toán, Văn, Anh 2....