star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Chương trình Đào tạo

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Ngành Biên - Phiên dịch không chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp mà còn trang bị cho sinh viên khoa ngoại ngữ các...

Tiếng Anh Du lịch

Tổng quan ngành Mỗi năm, Đà Nẵng đón một lượng lớn du khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng và làm việc đã đem đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh...