star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Ngành Biên - Phiên dịch không chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp mà còn trang bị cho sinh viên khoa ngoại ngữ các kiến thức về văn hoá và khoa học kỹ thuật.

Tổng quan ngành

Thế giới mở cửa, nhu cầu nhân lực Biên - Phiên dịch tiếng Anh phục vụ công tác giao lưu, đối ngoại của các cơ quan, doanh nghiệp lớn hơn bao giờ hết. Ngành Biên - Phiên dịch không chỉ trang bị cho sinh viên các kiến thức về ngôn ngữ như từ vựng, ngữ pháp mà còn trang bị cho sinh viên khoa ngoại ngữ các kiến thức về văn hoá và khoa học kỹ thuật.

Thời gian Đào tạo: 4 năm

Chương trình Đào tạo

- Sinh viên sẽ tích lũy được vốn kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn phong, văn hóa - văn minh của các nước nói tiếng Anh) đảm bảo cho việc sử dụng những hình thái tự nhiên trong ngôn ngữ đích để diễn đạt chính xác ý nghĩa của ngôn ngữ nguồn. 

- Được lĩnh hội kiến thức chuyên sâu về thủ thuật biên phiên dịch, vốn ngữ pháp đặc thù trong lĩnh vực dịch thuật, các thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực chuyên ngành.

Kỹ năng Nghề nghiệp

- Có trình độ nghiệp vụ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn, chủ yếu là công tác phiên dịch và biên tập trong lĩnh vực báo chí, truyền thông.

- Biên dịch thành thạo các văn bản thuộc các thể loại báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo văn hóa xã hội, các văn bản khoa học, các bản tin thời sự từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.

- Biên dịch được các văn bản thuộc thể loại văn chương từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

- Phiên dịch được ở các hội nghị, hội thảo, và các cuộc đàm thoại trong kinh doanh, chính trị và đàm thoại thông thường.

- Có kỹ năng quản lý thực hiện các dự án chuyên ngành về Biên - Phiên dịch

- Có kĩ năng giao tiếp tiếng Anh tốt trong các tình huống giao tiếp xã hội và các lĩnh vực chuyên môn thông thường khác.

- Có kĩ năng học tập hiệu quả để có thể tự học nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, năng lực thực hành tiếng, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn hoá hoặc văn hoá - văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ.

Cơ hội Việc làm

- Cán bộ Biên - Phiên dịch của các Sở Ngoại vụ

- Cán bộ Biên - Phiên dịch cho các dự án phi chính phủ

- Cán bộ Biên - Phiên dịch ở các cơ quan có sử dụng tiếng Anh

- Thông dịch viên và Biên dịch viên tự do

- Làm việc trong các các công ty lớn hoặc các tập đoàn đa quốc gia.

- Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện, thư ký, trợ lý, … trong các công ty nước ngoài

- Giáo viên giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, phổ thông trung học, trung tâm ngoại ngữ.