star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Thông báo


Cảm nhận của Sinh viên Duy Tân về Học và Thi Online


Nhằm đảm bảo an toàn cho sinh viên, giảng viên cũng như cộng đồng trong mùa dịch, Đại học Duy Tân đã triển khai Học và Thi với hình thức Online trong toàn trường. Vậy, Học và Thi Online của thực sự hiệu quả? Hãy cùng lắng nghe một số chia sẻ của các bạn sinh viên Duy Tân dưới đây nhé.

Xem thêm