star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

Tuyển sinh

Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

Mã ngành: 7220201

Môn Xét tuyển theo Học bạ: Môn Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTQG:

1. Toán, Văn, Anh

2.Sử, Văn, Anh

3. Văn, Địa, Anh

4. Toán, Lý, Anh

1. Toán, Văn, Anh

2. Sử, Văn, Anh

3. Văn, Địa, Anh

4. Văn, Anh, KHTN