star twitter facebook envelope linkedin youtube alert-red alert home left-quote chevron hamburger minus plus search triangle x

GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH VỚI HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DOANH NGHIỆP


Với phương châm đào tạo gắn liền với thực tiễn, các bạn sinh viên chuyên ngành tiếng Anh biên phiên dịch và du lịch tại Khoa Tiếng  Anh- trường Ngoại Ngữ- Đại Học Duy Tân luôn có nhiều cơ hội tham quan thực tế tại các doanh nghiệp. Với sự dẫn dắt của các thầy cô giáo, các em được tiếp xúc thực tế với các công việc, môi trường làm việc  liên quan tới các chuyên ngành mà các em đang được đào tạo.

Ngoài giờ học lý thuyết trên giảng đường, tham gia các hoạt động gắn liền với thực tiễn là một trong những hoạt động thiết thực, thiết yếu nhằm giúp các bạn sinh viên tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu cho hành trang bước vào đời.

(hình ảnh tư liệu giảng viên và sinh viên tham quan tại Le Pavillon Hoian)

Ngoài ra, tham gia các hoạt động này còn giúp tăng cường sự gắn kết giữa  các bạn sinh viên, nâng cao tinh thần đoàn kết, hoạt động nhóm, nâng cao kỹ năng giao tiếp. 

(giảng viên và sinh viên khoa Tiếng Anh tại Koi Resort Hoian)